<< Home

Mr. Prashant Mehta (I.A.S.)

Mr. Suresh Kalra

Dr. V.K. Dabas


Office Bearers

 Post  Name  Address  Phone
Patron Mr. Prashant Mehta
(I.A.S.)
   
President Mr. Suresh Kalra A-24, Vashant Vihar, Gwalior-2 0751-321419, 324755 (O)
321896, 336494 (R) Fax : 0751-320368
Vice President Mr. Lalit Gupta 38, Laxmibai Colony, Gwalior-2 0751-330911, 332834 (O) 326056, 326017 (R)
Secretary Dr. V.K. Dabas 29, LNIPE, Shakti Nagar, Gwalior-2 0751-500921, 500928 (O)
0751-340567, 500935 (R.)
Joint Secretary Mr. Manish Gogia WZ-14, Kailash Park, Kirti Nagar, Najafgarh Road, New Delhi - 110015 011-5101578 (R) 0-9810104822 (Mobile)
Treasurer Mr. Raj Kumar Jain B-32, Gandhi Nagar, Gwalior - 2 0751-423736 (R)
Executive Member Mr. Ramesh Dalal RZ-47, Prem Nagar, Najafgarh, New Delhi - 110043 011-5012061 (R)
0-9811083787 (Mobile)
Executive Member Mr. Peeush Jain 3, Labour Court Lane, Opp. Phool Bagh, Gwalior - 2 0751-331057, 336243 (O) 326588 (R)